Utfordringen med småbedrifter

Det finnes flust av både små og store bedrifter i Norge i dag, og disse er spredt utover hele landet og sysselsetter store deler av befolkningen. Dette er naturligvis kjempebra, men alle som har drevet en bedrift, og kanskje spesielt en liten, vet at utfordringene kan være mange.

I dag skal vi se litt nærmere på noen forskjellige ting som småbedrifter har av utfordringer, og vi har hentet inspirasjon fra den artikkelen du ser linken på i avsnittet her.

Å bli synlig i markedet er en stor utfordring og med mindre man får hjelp av lokale medier og ‘word of mouth’ kan det bli vanskelig å presse seg inn på markedet – spesielt hvis konkurransen er stor. Det er derfor en fordel å markedsføre seg skikkelig men for små bedrifter kan disse kostnadene for bli så store at de ikke lønner seg. Det er derfor viktig at man er forsiktig med pengebruken på dette i starten, og kanskje jobbe alternativt for å få til dette. Sosiale medier er veldig bra, og hvis man er flink og f.eks. arrangere konkurranser der hvor man deler ut premier hvis kundene deler og liker siden din, så vil du fort kunne nå ut til mange mennesker.

Og kanskje den mest åpenbare utfordringen: at man tjener mindre enn de faktiske utgiftene man har. Man skal være svært forsiktig i en oppstartfase og her er det mange ting å tenke på. Har man behov for ansatte eller kan man gjøre oppstarten alene? Hvis sistnevnte er et alternativ kan dette være en foretrukket måte å gjøre det på. Normalt sett vil alle bedrifter gå dårlig i starten og tjene mindre penger enn hva man bruker, men da er det viktig at man har en tydelig plan om når man kan forvente å begynne å tjene penger. Hvis man ikke snur trenden kan det fort bety kroken på døren for driften.